Budowa studni w Czadzie

Mieszkańcy wiosek w Czadzie nie mają dostępu do wody pitnej. By ją zdobyć często muszą przemierzać wiele kilometrów. Pomóż zbudować dla nich studnię!

Ponad 56% ludności Czadu zamieszkującej na wioskach nie posiada dostępu do wody pitnej. Kobiety i dzieci codziennie muszą przemierzać wiele kilometrów, aby dojść do źródła wody.Dodatkowym problemem jest panująca tu przez aż pół roku pora suchaz ponad 45 stopniami ciepła. W jej efekcie wysychają i tak nieliczne źródła wody. Brak wody oznacza brak roślin i zwierząt, a brak roślin i zwierząt oznacza głód. Brak dostępu do czystej wody to także zwiększona podatność na choroby, które w krajach afrykańskich są szczególnie ciężkie.

Celem wsparcia, o które zwrócił się do nas polski misjonarz, ks. Artur Bartol, jest budowa studni w Czadzie. Liczba wiosek, do których docierają Salezjanie w okolicach Sarh to 30. Chcielibyśmy, aby w każdej z nich powstała studnia, dzięki której mieszkańcy będą mieli dostęp do czystej wody pitnej. Do tej pory udało się wybudować 5 studni, kolejne 3 już powstają i zbieramy środki na budowę kolejnych studni.

5 studni w Sarh już powstało, przyłącz się do budowy kolejnej!