Misja

NASZE CELE

Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU to organizacja pozarządowa zrzeszająca młodych ludzi, którzy pragną podzielić się częścią swojego życia z najbardziej potrzebującymi. Od 2004 roku stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

Misja stowarzyszenia to przede wszystkim wyjście naprzeciw światowym zaniedbaniom poprzez pomoc najuboższym i najbardziej potrzebującym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, pochodzącym z krajów Globalnego Południa. Zrzeszając ludzi dobrej woli, w duchu miłości i solidarności, młodzi wolontariusze biorą pod opiekę tych, którzy znaleźli się na marginesie społeczeństwa. Dzielą się ze światem tym co w nich najlepsze – młodością, radością, spontanicznością, uśmiechem, swoim czasem, modlitwą oraz swoją pracą.

DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE:

Pierwszy obszar działalności stowarzyszenia to praca w kraju. Obejmuje przede wszystkim edukację dzieci i młodzieży w zakresie Edukacji Globalnej, kształtowanie aktywnych postaw społecznych, szerzenie idei wolontariatu oraz wartości ogólnoludzkich, jak również stworzenie warunków sprzyjających włączaniu się w działalność społeczną i publiczną oraz współpraca z lokalnymi partnerami wokół wspólnych działań. Stowarzyszenie prowadzi w kraju m.in.:

 • Adopcja Miłości: program materialnego wspierania edukacji najmłodszych mieszkańców Afryki i Ameryki Południowej;
 • Projekty z zakresu Edukacji Globalnej: m.in. projekty: Glocal Tour, Razem dla Rozwoju – Aktywna Edukacja w Szkołach;
 • Animacje Misyjne w szkołach, szpitalach, placówkach wychowawczych: promocja tematyki misyjnej, pracy wolontariuszy oraz informowanie i edukowanie o głównych problemach krajów rozwijających się;
 • Imprezy kulturalne i charytatywne m.in. Orawa Dzieciom Afryki czy Tydzień Edukacji Globalnej;
 • Niedziele Misyjne: głoszenie świadectw wolontariuszy pracujących w kraju i zagranicą, szerzenie tematyki misyjnej, zbiórka funduszy na wsparcie placówek misyjnych;
 • Aktywny udział w lokalnych inicjatywach misyjnych: wsparcie organizacji Tygodnia Misyjnego, akcji Mejd in China i innych, lokalnych inicjatyw misyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ ZA GRANICĄ:

Drugim obszarem działalności Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” jest praca wolontariuszy poza granicami Polski, głównie w krajach misyjnych, czy tzw. krajach Globalnego Południa. Przygotowanie i pomoc w organizacji wyjazdu misyjnego młodym ludziom pragnącym poświęcić część swojego życia pracy na rzecz naszych Braci i Sióstr z krajów Globalnego Południa to pierwszy etap działania w tym obszarze. Drugi to praca misyjna na konkretnych placówkach, która objęła już wiele państw na 4 kontynentach m.in.: w Afryce – Etiopię, Ghanę, Kenię, Malawi, Nigerię, Sierra Leone, Tanzanię, Ugandę, Zambię, Zimbabwe; w Ameryce Południowej – Peru, Boliwię; w Europie Wschodniej i Azji – Litwę, Rosję, Ukrainę; na Bliskim Wschodzie: Palestynę.
Projekty zagraniczne to przede wszystkim:

 • Projekty edukacyjne: stanowiące filar działań stowarzyszenia, gdyż zgodnie z jednym z założeń Milenijnych Celów Rozwoju, edukacja jest jedyną szansą dalszego rozwoju społeczeństw państw Globalnego Południa;
 • Pomoc w stworzeniu podstawowej infrastruktury: m.in. pomoc w budowie przychodni medycznych i placówek oświatowych, będące odpowiedzią na najpilniejsze potrzeby lokalnych społeczności;
 • Projekty medyczne: zakładające pracę polskich lekarzy w misyjnych placówkach medycznych;
 • Praca wychowawcza z dziećmi ulicy: w różnych państwach Afryki około 10 milionów dzieci pozostaje osieroconych, wychowuje ich ulica, stowarzyszenie wychodzi naprzeciw temu palącemu problemowi, wspierając działalność ośrodków pomocy dla dzieci ulicy;
 • Projekty wychowawcze: obejmują głównie prowadzenie świetlic młodzieżowych, oratoriów, Domów Dziecka, organizację obozów wakacyjnych oraz wsparcie działań lokalnych ośrodków wychowawczych.