Wolontariat

CO MOŻESZ ROBIĆ W POLSCE?

Bangladesz
Praca z dziećmi i młodzieżą

Jako wolontariusz możesz przeprowadzać animacje w szkołach, szpitalach, placówkach wychowawczych. To szansa, by przekazać im wiedzę o kulturze i problemach najuboższych państw świata.

13254057_1090728494321141_3986900187254225698_n
Organizacja wydarzeń

Możesz włączyć się w planowanie, logistykę czy obsługę techniczną, animację oraz promocję organizowanych przez nas wydarzeń kulturalnych i charytatywnych m.in. Orawa Dzieciom Afryki czy Tydzień Edukacji Globalnej.

padre_yankuam
Wsparcie misji

Wspieraj misje poprzez modlitwę za misjonarzy i wolontariuszy misyjnych oraz poprzez pomoc materialną dla placówek misyjnych.

jeruzalem
Animacja misyjna

W niedziele odwiedzamy parafie, gdzie dzielimy się świadectwem naszej pracy misyjnej. Podczas każdej tzw. niedzieli misyjnej możesz pomóc przy rozprowadzaniu materiałów na temat misji, zbierając fundusze do puszek czy animując liturgię Mszy święte.

co możesz robić na misjach?

11
Uczyć i wychowywać

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą. Jesteśmy wychowawcami w domach dziecka, internatach, na placówkach opiekuńczych a nauczycielami w szkołach podstawowych i technicznych. Animujemy czas w salezjańskich oratoriach i świetlicach.

Lusaca - Kasia
Leczyć

Wspieramy kraje misyjne poprzez pracę lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, którzy zapewniają mieszkańcom ubogich państw podstawową opiekę medyczną i dostęp do profesjonalnej pomocy, a także szkolą lokalnych specjalistów.

DSC00067
Budować i prowadzić projekty

W ramach wyjazdów misyjnych realizujemy projekty budowy studni, szkół, przedszkoli, centrów młodzieżowych, przychodni. Organizujemy akcje prewencyjne i szkolenia, a także wyposażamy placówki edukacyjne oraz medyczne.

Ula Sikora, wolontariusz
Dawać świadectwo

Jako wolontariusz misyjny podejmujesz wyzwanie, które zostawił sam Jezus Chrystus: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię” (Mt 16,15). Codzienna postawa, oddanie w służbie i wyznawane wartości powinny być wzorem do naśladowania i dobrym świadectwem Ciebie.

Klaudia_Cichocka_Etiopia_Awassa_misje2018 (1)


spotkania wolontariuszy

Spotkania lokalne

Wolontariuszy z Krakowa, Poznania i Wrocławia zapraszamy na spotkania cotygodniowe, podczas których m.in. dzielimy się zadaniami na najbliższy czas oraz przygotowujemy do naszej codziennej pracy i wyjazdów misyjnych.

Spotkania ogólnopolskie

Raz w miesiącu odbywają się otwarte weekendowe zjazdy wolontariuszy z całej Polski, które pozwalają nam lepiej przygotować się do pracy dla misji w Polsce i za granicą, rozeznać swoją drogę misyjną oraz po prostu się poznać.

Spotkania SWM Poznań
w czwartki o 19:00 *

* w okresie roku akademickiego (październik-czerwiec)

18-20 października 2019: (KRAKÓW)
15-17 listopada 2019: (POZNAŃ)
13-15 grudnia 2019: (WROCŁAW)
17-19 stycznia 2020: (KRAKÓW)
14-16 lutego 2020: (KRAKÓW)
13-15 marca 2020: (POZNAŃ)
17-19 kwietnia 2020: (KRAKÓW)
8-10 maja 2020: (KRAKÓW)
29-31 maja 2020: Orawa Dzieciom Afryki (KRAKÓW oraz Jabłonka)

dowiedz się więcej

Salezjanie, a właściwie Towarzystwo św. Franciszka Salezego, to zgromadzenie zakonne założone przez włoskiego księdza św. Jana Bosko, który poświęcił swoje życie pracy na rzecz najuboższej młodzieży i dzieci. Dzisiaj Salezjanie na całym świecie pracują w szkołach, oratoriach, świetlicach, domach poprawczych, prowadzą parafie. Salezjański to oddany pracy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży, opierający swoje działanie na religii, miłości i rozumie.

Tak, działając w Polsce nie musisz mieć ukończonych 18 lat. Każdy może wykorzystać swoje umiejętności i zdolności, działając na rzecz misji w Polsce. Aby jednak wyjechać na misje, musisz być pełnoletni.

Istnieje wiele propozycji tzw. „zdalnego” zaangażowania w działalność organizacji, przebywając poza granicami kraju lub w odległych miejscowościach. A były już osoby, które mieszkając np. w… Manchesterze regularnie uczestniczyły w naszych spotkaniach, wspierały działania, a potem wyjechały na misje.

Tak. Jesteśmy wspólnotą otwartą na każdego, kto chce pomóc misjom. Ważne, żebyś był gotowy poświęcić swój czas na konkretne zadania, a także dobrze czuł się wśród nas, wiedząc, że istotną częścią drogi w naszej organizacji jest duchowa formacja chrześcijańska. Zapraszamy!

Tak. Im bardziej włączysz się w uczestnictwo w spotkaniach, tym bardziej skorzystasz na tym w swojej formacji i przygotowaniu do wyjazdu.

Wyjazd na misje wiąże się przede wszystkim z dawaniem świadectwa wiary, podejmując obowiązki dnia codziennego. Te zależą od charakteru danego wyjazdu i kompetencji osoby wyjeżdżającej. Wolontariusze pracują jako wychowawcy, nauczyciele, animatorzy w oratoriach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, internatach czy szkołach. Pełnią rolę koordynatorów lub administratorów przy projektach budowy szkół, przedszkoli, klinik. Jako lekarze, pielęgniarze, rehabilitanci biorą udział w wyjazdach misyjnych o medycznym charakterze.

Umowa o wolontariat jest podpisywana obowiązkowo z każdym wolontariuszem wyjeżdżającym na misje. Nie ma takiego obowiązku dla wolontariuszy pracujących w Polsce, jednak jeśli w przyszłości chcesz otrzymać zaświadczenie o wolontariacie lub przedstawić swoje zaangażowanie przyszłemu pracodawcy – gorąco do tego zachęcamy.

Po pierwsze – skontaktuj się z koordynatorem wolontariuszy (wolontariat@poznan.swm.pl). Następnie weź udział w spotkaniach cotygodniowych i/lub miesięcznych. Włącz się w działalność organizacji, a w podaniu zgłoś bezpośrednią chęć wyjazdu, która będzie dalej rozpatrywana przez odpowiednie osoby ze stowarzyszenia. Zapraszamy na cotygodniowe i miesięczne spotkania dla wolontariuszy, podczas których można dowiedzieć się o działalności organizacji i podjąć się proponowanych zadań.

Po pierwsze – skontaktuj się z koordynatorem wolontariuszy (wolontariat@poznan.swm.pl). Następnie bierz udział w cotygodniowych i miesięcznych spotkaniach wolontariuszy. Koniecznie włącz się w działalność organizacji, a po przejściu okresu formacji zgłoś w specjalnym podaniu bezpośrednią chęć wyjazdu, która zostanie rozpatrzona przez odpowiednie osoby ze stowarzyszenia.

Minimalny okres formacji i przygotowania do wyjazdu, obejmujący uczestnictwo w spotkaniach cotygodniowych i miesięcznych a także zaangażowanie wolontariusza, trwa co najmniej rok.

Większość wyjazdów trwa około roku czasu. Przy wyraźnej prośbie i potrzebie placówki może to być okres od dwóch miesięcy, jednak naszym priorytetem są wyjazdy długoterminowe.

Wyjeżdżając na czas powyżej sześciu miesięcy wolontariusz pokrywa część kosztów przelotu, ubezpieczenie, wiz i szczepień. Wolontariusze wyjeżdżający na krótkie projekty pokrywają w całości wymienione koszty. Organizacja zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie i kieszonkowe. Wolontariusze starają się również zebrać fundusze, żeby jak najpełniej pomóc w realizacji misji placówkami starając się o dofinansowanie ze środków programów Komisji Europejskiej lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych (przy wsparciu organizacji) lub poszukując indywidualnych sponsorów. Chcemy być darczyńcami dla misji w pełni!

Miejsce wyjazdu zależy przede wszystkim od potrzeb zgłoszonych w danym momencie przez placówki misyjne, od znajomości języka oraz kompetencji wolontariusza. Lista jest otwarta. Dotychczas wolontariusze pracowali w krajach Afryki (m.in. Etiopia, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi, Nigeria, RPA, Sierra Leone, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe), Ameryki Południowej (Boliwia, Peru) i Azji (Izrael, Mongolia), a także Europy Wschodniej (Ukraina, Rosja).

Wolontariusz wyjeżdżający na misje zobowiązany jest to znajomości języka obowiązującego na terenie danego kraju. W przypadku większości krajów afrykańskich jest to angielski, a w Ameryce Południowej hiszpański. Nie wymagamy znajomości języków lokalnych. Języka trzeba nauczyć się we własnym zakresie.

Certyfikat z języka nie jest obowiązkowy, ale przed wyjazdem każdy wolontariusz musi zaliczyć wewnętrzny egzamin, dostosowany do planowanej pracy i poziomu z jakiego startuje.

Nie. To świetny początek, ale warunkiem koniecznym do wyjazdu na misje jest aktywne uczestnictwo w działalności organizacji Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Wszelkie rekomendacje i praktyki są mile widziane, jednak nie są wystarczające.

usłysz głos wolontariuszy

co daje wolontariat?

Doświadczenie

Wolontariat w SWM jest świetnym sposobem na zdobycie doświadczenia, wykorzystanie i sprawdzenie w praktyce swoich talentów, umiejętności i wykształcenia. To też konkretny punkt w CV.

Rozwój

Wolontariat daje możliwość nauczenia się wielu nowych rzeczy, sprawdzenia się w różnego rodzaju pracy i w nowych sytuacjach. Niejeden wolontariusz odkrył w SWM, czym chciałby zajmować się w życiu!

Satysfakcje

Świadomość, że ktoś dzięki naszej pomocy może chodzić do szkoły, ma dostęp do opieki medycznej, czystej wody pitnej czy nie jest już głodny daje poczucie osobistego sukcesu i satysfakcji.

Dobrych ludzi

Wolontariat to wspaniały sposób na poznanie nowych osób o podobnych zainteresowaniach, zbudowanie przyjaźni i nawiązanie relacji. Tworzymy wspólnotę, która wzajemnie sobie pomaga i spędza czas w aktywny i ciekawy sposób.

Poczucie sensu

Dobrze wiedzieć, że najdrobniejsza rzecz, jaką robimy ma sens. Codziennie spotykamy się z osobami, które dziękują za nasze świadectwo i pracę. Dzięki obserwacji jak rozwijają się nasi podopieczni na misjach wiemy, że wolontariat to nie strata czasu, a ogromny zysk!

Radość

Nie da się opisać radości, jaką daje uśmiech osoby, której pomogliśmy. To zupełnie gratisowy, bezcenny element wolontariatu!

Przewiń do góry
F