Spotkania

SPOTKANIA COTYGODNIOWE
Spotkania wolontariatu w naszym poznańskim oddziale SWM odbywają się we wtorki w okresie roku akademickiego (październik-czerwiec) o godz. 19.00 w siedzibie SWM na ul. Pszczelnej 20, przy kościele p.w. św. Jana Bosko na Winogradach.
Nasze cotygodniowe spotkania przybierają różny charakter, są to m.in. spotkania:

 • Formacyjne, w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykamy się na wspólnej Eucharystii, by w czasie poprzedzającej Ją Adoracji oraz uczty Eucharystycznej uwielbić Pana Boga za Jego obecność w naszej wspólnocie, podziękować Mu za zrealizowane zadania oraz prosić o siłę i wytrwania do stawiania czoła nowym wyzwaniom. Są to również spotkania poświęcone przybliżeniu tematyki duchowości salezjańskiej, postaci naszego świętego patrona, ks. Bosko oraz szerokiej działalności wspólnoty salezjańskiej
 • Organizacyjno-przygotowawcze, mają one na celu przygotowanie różnorakich wydarzeń organizowanych przez nasz wolontariat, głównie animacji i niedziel misyjnych, wystaw oraz innych aktywności koordynowanych przez naszych wolontariuszy. Są to również spotkania w czasie których przygotowujemy się merytorycznie do czekających nas wyjazdów, opowiadając o wyzwaniach czekających na wolontariuszy udających się na placówki misyjne.
 • Dyskusyjne, czyli przybierające formę forum problemowego, w czasie którego rozmawiamy na określony temat.

Jak również:

 • Prezentacje, czyli spotkania w czasie których zarówno nasi wolontariusze, jak i zaproszeni goście opowiadają o swoich doświadczeniach misyjnych, prezentują zdjęcia i przekazują cenne informacje na temat zrealizowanych projektów. Cieszą się one największym zainteresowaniem zarówno ze strony naszych wolontariuszy, jak i innych zainteresowanych którzy również są mile widziani w czasie tych spotkań.
 • Warsztaty, mające na celu przede wszystkim merytoryczne i praktyczne przedstawienie różnorakich zagadnień z zakresu tematyki misyjnej. Są to m.in. warsztaty dotyczące szoku kulturowego, edukacji globalnej, praktycznego przygotowania się do wyjazdu misyjnego, czy też nauka gier, zabaw oraz tańców tak bardzo przydatnych w czasie pracy z naszymi wychowankami na placówkach misyjnych

SPOTKANIA OGÓLNOPOLSKIE
Raz w miesiącu odbywają się także tzw. spotkania ogólnopolskie, gromadzące w jednym z naszych oddziałów wolontariuszy z Krakowa, Wrocławia, Kielc, Świętochłowic i Poznania. Zazwyczaj mają one miejsce w Krakowie, choć raz w roku każdy z naszych oddziałów organizuje zjazd miesięczny w swoim mieście. Spotkania te trwają cały weekend i są wspaniałym czasem, zarówno intensywnej pracy nad projektami, prezentacji, warsztatów i merytorycznego przygotowania się do nadchodzących projektów misyjnych, jak i czasem wzrostu duchowego oraz spotkań z Panem Bogiem w codziennej Eucharystii oraz w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to również świetna okazja do spotkania się z wolontariuszami z innych oddziałów, wymiany pomysłów i spostrzeżeń na temat organizacji działania Wolontariatu, jak również do bardziej intensywnej integracji. Mają one charakter szkoleniowy, formacyjny oraz integracyjny. Uczestnicy biorą wówczas udział w wykładach, szkoleniach i prezentacjach w zakresie misjologii, psychologii czy medycyny tropikalnej. Podczas każdego zjazdu, w piątkowy wieczór, odbywa się tzw. spotkanie wprowadzające dla nowo-przybyłych wolontariuszy którzy pragną stać się częścią naszej wspólnoty. Nie trzeba chyba dodawać, że poza „naładowaniem baterii” w sensie duchowym jest to czas świetnej zabawy i okazji do zawiązania nowych znajomości i przyjaźni :)

TEMATY ORAZ TERMINARZ SPOTKAŃ OGÓLNOPOLSKICH w 2017/2018 roku:

 • 20-22 października 2017: Niedziele Misyjne (KRAKÓW)
 • 24-26 listopada 2017: Szkoła z Misją (KRAKÓW)
 • 15-17 grudnia 2017: Media, Wigilia wspólnotowa (WROCŁAW)
 • 13-15 stycznia 2018: Projekty Misyjne (KRAKÓW)
 • 9-11 lutego 2018: Duch Chrześcijański to duch misyjny  (POZNAŃ)
 • 16-18 marca 2018:  Rekolekcje wielkopostne (KRAKÓW)
 • 13-15 kwietnia 2018: Adopcja Miłości (KRAKÓW)
 • 01-03 maja 2018: Rozesłanie Misyjne, Savionalia (KRAKÓW)
 • 01-03 czerwca 2018: Orawa Dzieciom Afryki (KRAKÓW/JABŁONKA)