Wspomóż działania Domu Pokoju przekazując darowiznę na zakup maszyny do wypieku opłatków.

Dom pokoju to miejsce prowadzone przez Siostry Elżbietanki od 2010 roku. Działa jako dom dziecka dla najuboższych palestyńskich dzieci, często sierot – ofiar wojny, przemocy, nędzy materialnej czy konfliktów rodzinnych. Obecnie mieszka w nim około 25 dzieci, których utrzymanie jest kosztowne i leży całkowicie w rękach sióstr. Siostry wkładają całe swoje serce, aby stworzyć dzieciom prawdziwy dom i by żyło się im jak najlepiej. Posyłają podopiecznych do prywatnych szkół, gwarantujących wysoki poziom nauczania, dzięki czemu mogą one zdobyć dobre wykształcenie. Cześć dzieci mieszka w Domu Pokoju na stałe, inne, jeśli mają możliwość, spędzają weekendy z rodzinami. Siostry wspierają także pomocą socjalną rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji.

 

Chcemy wesprzeć działalność Domu Pokoju, dlatego postanowiliśmy kupić w tym celu maszynę do wypieku opłatków. Opłatki będą produkowane właśnie w Domu Pokoju. Pieniądze ze sprzedaży wyrobów zostaną przeznaczane na funkcjonowanie Domu Pokoju.

Betlejem oznacza w języku arabskim „dom chleba” – nie ma na ziemi lepszego miejsca do wypieku opłatków! Maszyna do wypieku pozwoli na poprawę sytuacji finansowej Domu Pokoju. Dzięki temu uzyskamy więcej środków, które siostry będą mogły przeznaczyć na kształcenie i wychowywanie dzieci. Pomocą przy wypiekaniu zajmą się wolontariusze, w przyszłości siostry myślą również o wyrobie komunikantów. Urządzenie do pieczenia opłatków to specjalistyczny sprzęt, który musi być przygotowany na zamówienie. Kluczowym elementem jest dostosowanie jego parametrów do miejsca produkcji opłatków, co również znajduje swoje odzwierciedlenie w cenie i wartości projektu. Szacowana wartość zakupu urządzenia wynosi około 80 tysięcy złotych*! Wierzymy jednak, że razem możemy osiągnąć ten cel! 

Zostań bohaterem miłości!

Istnieje także możliwość przelania darowizny bezpośrednio na konto bankowe z dopiskiem:

„Darowizna na Betlejem” na numer konta 78 2490 0005 0000 4530 5030 8310
(Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU – oddział w Poznaniu, ul. Pszczelna 20, 61-658 Poznań)

*Koszt to łączna suma „produkcji” maszyny – jest to maszyna robiona na zamówienie, która nie jest dostępna w regularnej sprzedaży. Urządzenie będzie wypiekało wiele opłatków jednocześnie.