Udało nam się zebrać 10 tys. na budowę szkoły w Bangladeszu! Dziękujemy!

Bangladesz, położony w południowej Azji jest jednym z najbiedniejszych państw świata. Salezjanie działają tam od 5 lat, jednym z misjonarzy pracujących tam od początku jest Polak ks. Paweł Kociołek.

W Joypurhat prowadzi parafię oraz  internat, w którym jest miejsce tylko dla 8 chłopców z wiosek uczęszczających do pobliskiej szkoły. Potrzeby są jednak o wiele większe. Codziennie ponad 300 dzieci i młodzieży przychodzi tu na naukę, zajęcia z tańca i gry na instrumentach, dodatkowo 50 najuboższych zawsze może liczyć na ciepły posiłek.

 

W Bangladeszu chrześcijanie stanowią zaledwie 0,3% mieszkańców, należą oni do najbiedniejszej i najmniej wykształconej warstwy społecznej. Wielu mieszkańców wiosek wyznaje wierzenia plemienne, dlatego tak wielka jest potrzeba ewangelizacji, której służyć będzie centrum.

Księża prowadzą swoją działalność w bardzo ciężkich warunkach. Posiłki przygotowywane są w prowizorycznej kuchni pod drzewami, a zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się na podwórku przed niewielkim budynkiem internatu. Jest to bardzo uciążliwe, gdyż w lecie panują tu duże upały, w porze deszczowej obfite opady, natomiast w zimie temperatura spada do zaledwie kilku stopni. Dlatego Salezjanie chcą wybudować szkołę i centrum młodzieżowe z prawdziwego zdarzenia –  wyposażone w sale do zajęć, aulę, kuchnię, jadalnię i toalety. Od stycznia ruszą pierwsze klasy szkolne, z roku na rok przyjmowani będą nowi uczniowie, a z czasem centrum  zostanie rozbudowane i przekształcone w szkołę dla ok. 800 uczniów.
Akcję prowadziliśmy wspólnie z oddziałami SWM w Krakowie i Wrocławiu.

Koszt budowy całego parterowego budynku wynosi 992 300 zł.

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie SWM-u.